Správne kúrenie drevom v krboch a kachľových peciach

Späť

Sommerhuber - história výrobcu keramiky

Prečítajte si takmer rozprávkovú hostóriu kachliarskej firmy SOMMERHUBER

Máte otázku? Neváhajte kontaktovať odborné kachliarske firmy:

Myslíte si, že toto je správne kúrenie v krbe?

Myslíte, že užívateľ krbu na obrázku hore kúri správne vo svojom krbe? On si to isto myslí a pri jazde autom cez zadymené dediny v údoliach severného Slovenska sa človek uistí, že o správnosti takéhoto kúrenia sú presvedčení viacerí.


POZOR!!! Pozrite si dobre obrázok hore. Spaľovanie odpadu je nebezpečné pre viaceré dôvody:

  • Znečisťuje to naše životné prostredie, ktoré by sme si mali chrániť. Pálenie odpadu uvoľňuje do ovzdušia jedovaté látky, ktoré dýchajú ľudia z okolia a samozrejme aj samotný užívateľ krbu alebo kachľovej pece.
  • Pálenie odpadu výrazne poškodzuje krbovú vložku či kachľovú pec - znižuje jej životnosť pôsobením agresívnych chcemických látok. Toto sa neprejaví hneď, ale až časom.
  • Pálenie plastov poškodzuje komín. Napríklad pálenie plastov pri nerezovom komíne výrazne skráti jeho životnostť a z komína sa časom stane deravé sito pôsobením vzniknutých agresívnych látok.

Kúrenie suchým palivovým drevom patrí medzi najekologickejšie formy vykurovania súčasnosti. Užívatelia krbov, kachľových pecí a sporákov, prispejte, prosím, k ochrane nášho vzácneho životného prostredia a nepáľte vo svojich dielach to, čo tam nepatrí. 


Tipy pre správnu prevádzku krbu:

  • Spaľujte výhradne suché drevo 2 roky skladované na vetranom a zakrytom mieste. Takéto drevo obsahuje vodu do 20% svojho objemu a má vysokú výhrevnosť. V tabuľke nižšie je pre porovnanie výhrevnosť dreva pri rôznych stupňoch vysušenia.
 

Obr. 2: Skladovanie dreva pod prístreškom

 
Obr. 3: Nespaľujte v krbe ani kachľovej peci odpad

  • Do ohniska vkladajte maximálne toľko dreva, koľko je stanovené v návode na obsluhu krbu alebo pece. Väčšie množstvo dreva spôsobuje vyššie teploty spalín, teda komínom odchádza viac tepla von a krb funguje s nízkou účinnosťou. Pri správnej dávke dreva býva účinnosť vyššia ako 70%, pri akumulačných kozuboch až nad 80%. Keď do ohniska vložíte ale 2 krát väčšiu dávku dreva ako stanovuje výrobca, účinnosť klesá niekedy aj pod 60% a do komína odchádzajú spaliny s teplotou viac ako 400°C – týmto sa výrazne skracuje životnosť krbu aj komína.

  • Vložené drevo zapaľujte zhora ako na obr. 4. Možno to znie zvláštne, ale skutočne správne zakurovanie by malo prebiehať zhora. Takto sa podstatne znížia emisie, komín sa rýchlejšie naštartuje a v ohnisku čistejšie horí, čo zabezpečí aj čistejšie sklo dvierok.

- najskôr do ohniska vložíte príslušnú dávku dreva
- potom na vrch položte cca 0,5 kg drobno naštiepaného dreva, najlepšie mäkkého
- pod toto na drobno naštiepané drevo položte zapálený ekologický pevný podpaľač
- otvorte prívod vzduchu na horenie


Obr. 4: Drevo zapaľujte zhora pevným ekologickým podpaľačom
 
  • Prívod vzduchu na horenie otvorte do maximálnej pozície. Po dobrom rozhorení 20-30 minút môžete prepnúť prívod vzduchu na horenie do strednej pozície a tam ho ponechajte až do ukončenia horenia. Škrtenie prívodu vzduchu počas horenia je veľkou chybou, nedostatočný prívod vzduchu spôsobuje nekvalitné spaľovanie a tým sa opäť znižuje účinnosť horenia a sklo dvierok sa skôr zašpiní.
  • Prívod vzduchu na horenie uzatvorte až keď sú nad pahrebou len malé modré plamienky.
  • Ďalšiu dávku dreva prikladajte až v stanovenom intervale zo strany Vášho kachliarskeho majstra, napríklad pri akumulačných krboch sa drevo prikladá každých 4-8 hodín, pri kachľových peciach každých 8 až 24 hodín.
Kvalita dreva Objem vody v g na 1kg dreva Objem vody v % Výhrevnosť dreva v kWh/kg
Veľmi suché (zo sušičky) 100 g 10 % 4,5 kWh
2 roky skladované 200 g 20 % 4,0 kWh
1 rok skladované 350 g 35% 3,0 kWh
Čerstvo narúbané drevo 500 g 50% 2,1 kWh
Tabuľka: Aký vplyv má vlhkosť dreva na jeho výhrevnosť. Doslovne povedané, keď sa kúri čerstvo narúbaným drevom, tak je potrebné spáliť 2 krát toľko dreva, aby bol dosiahnutý rovnaký výkon.

Obracajte sa na vyškolených odborníkov kachliarov

Odborné kachliarske firmy rozdelené podľa regiónov - kliknite na tento text a vyberte si Vášho kachliarskeho majstraSpracoval

Ing. Robert Šalvata
konateľ J&R INSPIRE, www.inspire.sk
prezident medzinárodného zväzu kachliarov VEUKO, www.veuko.com
viceprezident Cechu kachliarov, www.cechkachliarov.sk
   


Odborné články sú intelektuálnym vlastníctvom spoločnosti J&R INSPIRE, s.r.o., a teda akékoľvek kopírovanie textov alebo ich obsahu ako aj ich šírenie je možné len so súhlasom autora, ktorý môžete získať na marketing@inspire.sk.


Publikované: 26.09.2014

informácie o webstránke  
Upozornenie
Spoločnosť J&R Inspire, s. r. o. môže na svojich webových stránkach používať súbory „cookie". Používaním tohto webu vyjadrujete svoj súhlas s používaním súborov cookie našimi webovými stránkami. Ďalšie informácie o ochrane osobných údajov.

Prevádzkovateľom webstránky je spoločnosť J&R Inspire, s. r. o.

© 2018 J&R Inspire, s. r. o.
Všetky práva na uverejnený obsah webstránky vyhradené.