Nekúrte vo svojom krbe alebo peci odpadom!

Pridané: 16.10.2020 |

Nekúrte vo svojom krbe alebo peci odpadom!

Vykurovacia sezóna začala aj pre vlastníkov krbov a kachľových pecí. Je to veľká výhoda, lebo v dňoch kedy nie je ešte tak zima a len večer býva chladný, tak oheň z krbu zahreje a poteší oči i dušu. V dreve je uložené slnečná energia, ktorá sa pri jeho spaľovaní uvoľňuje v podobe svetla a tepla. Záleží len na vás, koľko energie z dreva využijete a koľko stratíte. Správne kúriť sa treba naučiť. Nie je to nič zložité, ale treba poznať niekoľko dôležitých zásad a dodržiavať ich. Odmenou vám bude oveľa menej práce a výdavkov a oveľa viac tepla a pohody. Navyše sklo na dvierkach bude dlho čisté, nezačmudené. Platí to pre krby, pece a aj pre krbové piecky.

Ako užívateľ krbu alebo pece môžete pri kúrení ovplyvňovať v zásade dva rozhodujúce parametre spaľovacieho procesu:

  • kvalitu paliva (druh, vlhkosť a veľkosť dreva)
  • reguláciu prívodu vzduchu na horenie

Keďže aj požiadavky na kvalitu palivového dreva sú jasné a dané už predtým, než začnete kúriť, najdôležitejší a najjednoduchší predpoklad správneho horenia a optimálneho výkonu, frekvencie prikladania a produkcie škodlivín v krbe alebo peci je správna regulácia spaľovacieho procesu v ohnisku riadením dodávky vzduchu na horenie. Pri moderných kotloch, ale už aj pri moderných krboch a kachľových peciach je možné túto reguláciu automatizovať s pomocou elektroniky. V mnohých prípadoch je však potrebné regulovať prívod vzduchu na horenie ručne.

KÚRTE IBA KVALITNÝM SUCHÝM DREVOM!

Najdôležitejší parameter palivového dreva je vlhkosť. Čerstvo spílené drevo obsahuje 50 – 60 % vody. Čím viac vody drevo obsahuje, tým viac energie je pri horení potrebné na jej odparenie a tým menej energie sa premení na využiteľné teplo. Vysušené drevo je niekoľkokrát výhrevnejšie ako čerstvé.

Palivo Vlhkosť Čistá výhrevnosť
% MJ/kg kWh/kg
Bezprostredne vyťažené drevo priamo z lesa 60 5,76 1,60
Nedávno vyťažené drevo 50 7,92 2,20
Zvyšky po tažbe, štiepka z píly atď. 40 10,44 2,90
Drevo sušené jeden rok vonku, odpadové drevo 30 12,24 3,40
Drevo sušené dva roky vonku 20 14,40 4,00
Pelety 9 16,92 4,70
Sušina 0 18,72 5,20

Na kúrenie je potrebné používať drevo s obsahom vody menej ako 20 percent! To v praxi znamená, že drevo by ste pred spálením mali nechať schnúť asi dva roky, ideálne voľne prevetrávané vonku a prekryté iba zhora proti dažďu a snehu.

Výhrevnosť rôznych druhov tvrdého aj mäkkého dreva je približne rovnaká (asi 14,4 MJ/kg pri vlhkosti 20 percent – to zodpovedá asi 4 kWh/kg). Rozdiel medzi tvrdým a mäkkým drevom je v jeho hustote, ktorá ovplyvňuje najmä objem dávky vkladanej do ohniska. Mäkké drevo má menšiu hustotu. Preto je potrebný väčší objem mäkkého ako tvrdého dreva. Okrem toho, mäkké drevo rýchlejšie zhorí. To vás môže nabádať k častejšiemu prikladaniu, čo nie je správne! Preto si najprv odvážte dávku paliva určenú výrobcom alebo kachliarom a takúto dávku už potom stále používajte. Výber palivového dreva závisí od zdroja tepla a účelu kúrenia. Napríklad ihličnany s vysokým obsahom živíc nie sú vhodné pre otvorené krby, pretože ohrozujú interiér veľkým úletom iskier. Mäkké drevo je ale vhodnejšie na rozkurovanie ako tvrdé.

Nekúrte natieraným, impregnovaným drevom ani drevotrieskou, lebo ich splodiny poškodzujú životné prostredie aj ohniská, dymovody a komíny! SÚ JEDOVATÉ! Umelo vytvorené chemické látky (laky, impregnácie, lepidlá a iné) nikdy neboli prirodzenou súčasťou životného prostredia Zeme. Pri ich spaľovaní sa tieto látky nestratia. Ich zvyšky zostávajú v pahrebe a zároveň sa vylučujú spolu s dymom. Znečistia a znehodnotia nie len ohnisko, ale predovšetkým ohrozujú životné prostredie a zdravie. A ak ste naviac aj vášniví záhradkári, tak takýto popol nie je vhodné použiť ani v záhrade ako hnojivo.

Pri správnom horení a vlhkosti dreva ostáva ohnisko nezačmudené a unikajúci dym z komína nie je takmer vôbec vidieť. Toto je aj dobrý a jednoduchý ukazovateľ správneho kúrenia. Všade, kde uvidíte čierny dym z komína, sa buď nekúri správne alebo sa nekúri vhodným palivom.

AKO REGULOVAŤ PRÍVOD VZDUCHU A ODVOD SPALÍN?

Správne nastavenie prívodu vzduchu na horenie do ohniska a odvodu spalín z ohniska do komína je kľúčom k efektívnemu kúreniu. Pred zapálením ohňa v peci naplno otvorte komínovú klapku a prívod vzduchu do ohniska (ak má pec okrem dvierok do ohniska aj dolné dvierka na vyberanie popola, pootvorte ich). V prvej fáze horenia nikdy neuzatvárajte prívod vzduchu do ohniska ani komínovú klapku! Po zapálení nechajte pec dobre rozhorieť, aby sa ohrial komín – vytvoríte tak dobrý ťah pre správne horenie a odvod spalín Ale nekúrte dlho s naplno otvorenými prívodmi vzduchu do ohniska, aby ste pec príliš neprehriali. Keď už drevo dobre horí, postupne privierajte prívod vzduchu do ohniska. Plamene by v tejto fáze mali byť svetložlté – ak je plameň tmavočervený až purpurový, spaľovaciemu procesu chýba kyslík a vtedy musíte viac otvoriť klapku. Keď zhasnú posledné plamene nad tlejúcimi uhlíkmi (tretia fáza horenia), úplne zavrite prívod vzduchu na horenie do ohniska aj komínovú klapku a nechajte dávku dohorieť. Obmedzíte tak únik tepla cez dymovody a komín von a umožníte krbu alebo peci maximálne sálať. Po spálení uhlíkov má byť vnútorný povrch ohniska (šamotová výstelka ) bledý – začmudené ohnisko signalizuje nesprávne horenie, ktoré spôsobuje buď vlhké drevo, alebo nedostatok vzduchu počas horenia, predčasné uzavretie klapky a podobne.

Ak sa chcete svoj čas využiť iným spôsobom, ako ho tráviť ručnou reguláciou procesu horenia, tak pri realizácii krbu či pece myslite na elektronickú reguláciu horenia. Táto inteligente a bez starostí túto prácu urobí za vás.


Šírenie textu je možné len so súhlasom spoločnosti J&R Inspire spol. s r.o.

Máte otázky? Napíšte nám:


Produktový katalóg (.pdf)