Kontakty

J&R INSPIRE spol. s r. o.
Importér kachliarskych technológií
pre profesionálnych kachliarov na Slovensku

Terézie Vansovej 18D
SK-960 01 Zvolen
 

Centrála: +421 (45) 524 83 11
Fax: +421 (45) 524 83 44

http://www.inspire.sk

Pracovný čas PO - PIA: 7:30 - 16:30
Obedňajšia prestávka: 12:00 - 13:00


IČO: 36 021 351
IC DPH: SK2020071944
OS BB, Vložka 4546/S
Bankové spojenie: TATRA BANKA,  Zvolen
IBAN: SK84 1100 0000 0026 2578 0165
Máte otázky? Kontaktujte nás:


Produktový katalóg (.pdf)