SÚŤAŽ
o najkrajší krb alebo pec

Prezrite si diela
Ďakujeme, že ste sa zapojili do hlasovania o najkrajší krb alebo pec.
Hlasovanie je ukončené.
Po 15. máji 2017 uverejníme mená víťazov, ktorí sa zapojili do hlasovania.

Súťažné diela

Priehľadný akumulačný krb
IGNIS KRBY, s.r.o.
393
Teplovzdušný krb s krbovým stolom
IGNIS KRBY, s.r.o.
12
Rohový krb s kameňom
FEED spol. s r.o.
72
Krb s hlinenou omietkou
IGNIS KRBY, s.r.o.
1
Teplovodný krb HOXTER
DESIGN KRBY GÁLIK, s.r.o.
65
Akumulačný krb s komínom Jeremias
IGNIS KRBY, s.r.o.
38
Krb s obkladom
Chaiten, s.r.o.
328
Omietaný krb s kameňom
FEED spol. s r.o.
39
Rodinný teplovodný krb
KRÁĽOVIČ s.r.o.
1
Levitujúci krb
IGNIS KRBY, s.r.o.
102
Krb v drevenici
FEED spol. s r.o.
30
Pec s modrým hypokaustom
KRÁĽOVIČ s.r.o.
81
Domáce kúpele s krbom
KRÁĽOVIČ s.r.o.
2245
Celokachľová pec
Chaiten, s.r.o.
69
Sporák s pečiacou rúrou
DECORI Studio, s.r.o.
661
Akumulačno sálavý krb
IDEA SUNSHINE s.r.o.
7
Krb s pecou na pečenie
KRÁĽOVIČ s.r.o.
897
Teplovodná kachľová pec
DECORI Studio, s.r.o.
178
Ťažká kachľová pec
IDEA SUNSHINE s.r.o.
101
Kachľová pec s ťahmi
IDEA SUNSHINE s.r.o.
33
Krb v drevenici
FEED spol. s r.o.
30
Elegantný obojstranný krb
IGNIS KRBY, s.r.o.
1
Kachľový krb
Chaiten, s.r.o.
148
Priehľadný krb
IGNIS KRBY, s.r.o.
33
Oblúkový krb s kameňom
FEED spol. s r.o.
126
Akumulačný krb s hypokaustom
DESIGN KRBY GÁLIK, s.r.o.
68
Kachľová pec s lavičkou
Chaiten, s.r.o.
101
Kachľová pec s lavicou
Chaiten, s.r.o.
217
Akumulačná pec so sporákom
InFIRE KRBY, s.ro.
27
Akumulačná pec s hnedou keramikou
dm studio s.r.o.
82
Rohový krb
KOZUBY - JUKO spol. s r.o.
2969
Krb v drevenici
KAMINA, s.r.o.
41
Rohový krb s drevenou nikou
Filux design, s.r.o.
9
Akumulačný krb s krbovým stolom
Kachliarstvo Svitek s.r.o.
158
Červená pec
IGNIS KRBY, s.r.o.
41
Štýlový oblúkový krb
Ľubomír Dzurek ml.
3234
Krb s nerez obkladom
DESIGN KRBY GÁLIK, s.r.o.
1221
Záhradná kuchyňa s grilom
KRÁĽOVIČ s.r.o.
6
Moderná pec s veľkým presklením
Chaiten, s.r.o.
80
Rohový krb s kameňom
Marko Szabo - BLUE FLAME
18
Záhradný krb s keramikou
KRÁĽOVIČ s.r.o.
182
Teplovzdušný krb
DESIGN KRBY GÁLIK, s.r.o.
52
Omietaný krb
Chaiten, s.r.o.
45
Omietaná pec s keramikou
IGNIS KRBY, s.r.o.
84
Rohový skumulačný krb s čistými líniami
IGNIS KRBY, s.r.o.
11
Omietaný krb
FEED spol. s r.o.
43
Akumulačno-sálavý krb
IDEA SUNSHINE s.r.o.
30
Krb s teplovodnou vložkou
IDEA SUNSHINE s.r.o.
33
Zelená keramická kachľová pec
DECORI Studio, s.r.o.
10
Krb s portálom
Ľubomír Lauko
22
Teplovodný krb
CAMIN, s.r.o.
387
Sálavý krb s kamenným obkladom
Milan Gombala MIGOS
11
Teplovzdušný krb s efektným obkladom
L & P KRBY, s.r.o.
545
Rohový krb s kamennou lavičkou
Filux design, s.r.o.
5
Vstavaný mramorový krb
Eat & Coffee s.r.o.
19
Akumulačný krb v kaviarni
KRÁĽOVIČ s.r.o.
50
Akumulačný kachľový krb
dm studio s.r.o.
2867
Oheň bez dymu - efektný oheň MOVIE STAR
KRÁĽOVIČ s.r.o.
39
Akumulačný sálavý krb s hypokaustom
IGNIS KRBY, s.r.o.
27
Teplovodná pec, s ktorou vykúrite celý dom
KRÁĽOVIČ s.r.o.
130

Dielo mesiaca

VAŠE HLASOVANIE


Ešte nie je dokončené

rozdeľte prosím Vaše zostávajúce hlasy

Súťažné diela
CENY PRE HLASUJÚCICH

Hrajte o 500 €

HLASUJTE za najkrajší krb alebo pec
VYHRAJTE 500 € a plný kôš iných zaujímavých cien!
Každý, kto sa zúčastní hlasovania získa brožúrku Chcete ušetriť za drevo? ZDARMA
a navyše ak sa zaregistruje do súťaže,tak sa zúčastní žrebovania o hodnotné ceny:

1. cena

500 € ZĽAVA na materiál určený na stavbu krbu alebo pece,
ktoré si Váš kachliar zakúpi v J&R Inspire spol. s r.o.
Minimálna hodnota objednávky 3500 €.

2. cena – 10. cena

Darčekové balenie Fidibusov - ekologických podpaľačov od firmy BRUNNER.

11. cena – 20. cena

Ekologický čistič ATMOSFIRE, s ktorým si už nikdy
nepoškodíte sklo a tesnenie na svojom krbe.

Hlasovanie končí 31.12.2016 a žrebovanie sa uskutoční pri príležitosti osláv
20. výročia J&R Inspire spol. s r.o. podrobnejšie informácie na: www.inspire.sk

PODMIENKY SÚŤAŽEOrganizátorom súťaže je firma J&R Inspire spol. s r.o. Ďalej len organizátor súťaže.

Podmienky účasti
Súťaž je určená všetkým návštevníkov stránky J&R Inspire. Zo zlosovania budú vylúčení zamestnanci a rodinní príslušníci organizátora súťaže J&R Inspire spol. s r.o. Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba, ktorá dosiahla minimálnu vekovú hranicu 18 rokov.

Pravidlá súťaže
Výhercom sa stáva osoba, ktorá splnila podmienky súťaže a poskytla všetky údaje potrebné na riadnu a nezameniteľnú identifikáciu a bola za výhercu vyhlásená. Výherca bude o výhre informovaný mailom, resp. telefonicky. Ak bude mailom vyzvaný k prevzatiu ceny, resp. poskytnutiu dodatočných údajov potrebných na odovzdanie ceny a do 5 dní nebude na tento mail reagovať, cena prepadá v prospech organizátora súťaže.
Nárok na výhru zaniká v prípade, ak výherca poruší akúkoľvek povinnosť určenú všeobecnými alebo osobitnými podmienkami súťaže, alebo koná v rozpore s dobrými mravmi (poskytol nepravdivé údaje, získal výhru podvodným konaním a pod.), ak si výhru neprebral v stanovenej alebo dohodnutej lehote, ani o predĺženie tejto lehoty nepožiadal z ospravedlniteľných dôvodov.
Organizátor súťaže nezodpovedá za vady vzniknuté pri poštovej preprave počas doručenia výhry alebo v súvislosti s ňou. Prípadné nároky vzniknuté na základe vadného doručenia, resp. nedoručenia výhry, postupuje organizátor na výhercu.
Účasťou v súťaži účastník súhlasí s týmito všeobecnými ako aj osobitnými podmienkami súťaže.

Ochrana osobných údajov
Účastníci prihlásením sa do súťaží a splnením ich podmienok dávajú organizátorovi J&R Inspire spol. s r.o. svoj výslovný súhlas so spracovaním osobných údajov, ktorými sú poskytnuté identifikačné údaje účastníka súťaže (meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mail), ako aj so spracovaním údajov za účelom realizácie súťaže a odovzdania výhry.
Tieto osobné údaje môžu byť spracované pre účely realizácie súťaže, odovzdania výhry, a pre marketingové potreby. Účastník súťaže súhlasí s tým, aby J&R Inspire spol. s r.o. zaznamenala osobné údaje do písomnej alebo elektronickej formy, aby osobné údaje v písomnej aj elektronickej forme uchovávala pre marketingové účely. Účastník súťaží súhlasí a berie na vedomie, že jeho e-mailovú adresu môže organizátor poskytnúť obchodným partnerom súťaží a sponzorom za účelom rozposielania reklamných ponúk.
Súhlas so spracovaním osobných údajov je platný počas trvania súťaže a po ich skončení na čas odovzdania výhry a zistenia dodržania týchto a osobitných podmienok súťaží. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je neodvolateľný. J&R Inspire spol. s r.o. zodpovedá za bezpečnosť osobných údajov a dodržiavanie povinností podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch.

Výhra a výhody získané v súťaži nie sú právne vymáhateľné.
J&R Inspire spol. s r.o. si vyhradzuje pre prípad podozrenia z porušovania týchto a osobitných podmienok súťaží, najmä pre prípad získavania výhier v rozpore so všeobecnými a osobitnými podmienkami a dobrými mravmi, zneužívania mechanizmu a výhod súťaží, právo odmietnuť možnosť účasti v súťaži, ako aj právo výhercovi výhru neposkytnúť, a to aj so spätnou účinnosťou. J&R Inspire spol. s r.o. si vyhradzuje právo na úpravu všeobecných podmienok a pravidiel súťaží z dôvodov obchodných, zapríčinených treťou osobou alebo vyššou mocou.

Daňové povinnosti
Za splnenie prípadných daňových povinnosti je zodpovedný výherca, ktorý je povinný pri zdanení výhry postupovať v zmysle Zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z.