SÚŤAŽ
o najkrajší krb alebo pec

Prezrite si diela
Ďakujeme, že ste sa zapojili do hlasovania o najkrajší krb alebo pec.
Hlasovanie je ukončené.
Po 15. máji 2017 uverejníme mená víťazov, ktorí sa zapojili do hlasovania.

Súťažné diela

Zelená keramická kachľová pec
DECORI Studio, s.r.o.
10
Akumulačná pec s hnedou keramikou
dm studio s.r.o.
82
Domáce kúpele s krbom
KRÁĽOVIČ s.r.o.
2245
Akumulačný kachľový krb
dm studio s.r.o.
2867
Sporák s pečiacou rúrou
DECORI Studio, s.r.o.
661
Rohový skumulačný krb s čistými líniami
IGNIS KRBY, s.r.o.
11
Teplovzdušný krb s efektným obkladom
L & P KRBY, s.r.o.
545
Omietaná pec s keramikou
IGNIS KRBY, s.r.o.
84
Omietaný krb
Chaiten, s.r.o.
45
Krb v drevenici
KAMINA, s.r.o.
41
Akumulačný krb v kaviarni
KRÁĽOVIČ s.r.o.
50
Kachľová pec s lavicou
Chaiten, s.r.o.
217
Celokachľová pec
Chaiten, s.r.o.
69
Ťažká kachľová pec
IDEA SUNSHINE s.r.o.
101
Omietaný krb
FEED spol. s r.o.
43
Elegantný obojstranný krb
IGNIS KRBY, s.r.o.
1
Krb s portálom
Ľubomír Lauko
22
Krb s nerez obkladom
DESIGN KRBY GÁLIK, s.r.o.
1221
Rohový krb s drevenou nikou
Filux design, s.r.o.
9
Teplovodný krb HOXTER
DESIGN KRBY GÁLIK, s.r.o.
65
Krb v drevenici
FEED spol. s r.o.
30
Priehľadný krb
IGNIS KRBY, s.r.o.
33
Rohový krb s kamennou lavičkou
Filux design, s.r.o.
5
Teplovodná pec, s ktorou vykúrite celý dom
KRÁĽOVIČ s.r.o.
130
Moderná pec s veľkým presklením
Chaiten, s.r.o.
80
Krb s hlinenou omietkou
IGNIS KRBY, s.r.o.
1
Akumulačný krb s krbovým stolom
Kachliarstvo Svitek s.r.o.
158
Krb s pecou na pečenie
KRÁĽOVIČ s.r.o.
897
Krb s teplovodnou vložkou
IDEA SUNSHINE s.r.o.
33
Kachľová pec s lavičkou
Chaiten, s.r.o.
101
Oheň bez dymu - efektný oheň MOVIE STAR
KRÁĽOVIČ s.r.o.
39
Rohový krb s kameňom
FEED spol. s r.o.
72
Záhradný krb s keramikou
KRÁĽOVIČ s.r.o.
182
Teplovodná kachľová pec
DECORI Studio, s.r.o.
178
Záhradná kuchyňa s grilom
KRÁĽOVIČ s.r.o.
6
Rodinný teplovodný krb
KRÁĽOVIČ s.r.o.
1
Krb v drevenici
FEED spol. s r.o.
30
Teplovzdušný krb s krbovým stolom
IGNIS KRBY, s.r.o.
12
Kachľová pec s ťahmi
IDEA SUNSHINE s.r.o.
33
Omietaný krb s kameňom
FEED spol. s r.o.
39
Teplovodný krb
CAMIN, s.r.o.
387
Rohový krb s kameňom
Marko Szabo - BLUE FLAME
18
Oblúkový krb s kameňom
FEED spol. s r.o.
126
Akumulačno-sálavý krb
IDEA SUNSHINE s.r.o.
30
Akumulačný krb s komínom Jeremias
IGNIS KRBY, s.r.o.
38
Teplovzdušný krb
DESIGN KRBY GÁLIK, s.r.o.
52
Akumulačný krb s hypokaustom
DESIGN KRBY GÁLIK, s.r.o.
68
Sálavý krb s kamenným obkladom
Milan Gombala MIGOS
11
Priehľadný akumulačný krb
IGNIS KRBY, s.r.o.
393
Vstavaný mramorový krb
Eat & Coffee s.r.o.
19
Červená pec
IGNIS KRBY, s.r.o.
41
Akumulačno sálavý krb
IDEA SUNSHINE s.r.o.
7
Pec s modrým hypokaustom
KRÁĽOVIČ s.r.o.
81
Levitujúci krb
IGNIS KRBY, s.r.o.
102
Kachľový krb
Chaiten, s.r.o.
148
Krb s obkladom
Chaiten, s.r.o.
328
Štýlový oblúkový krb
Ľubomír Dzurek ml.
3234
Akumulačná pec so sporákom
InFIRE KRBY, s.ro.
27
Akumulačný sálavý krb s hypokaustom
IGNIS KRBY, s.r.o.
27
Rohový krb
KOZUBY - JUKO spol. s r.o.
2969

Dielo mesiaca

VAŠE HLASOVANIE


Ešte nie je dokončené

rozdeľte prosím Vaše zostávajúce hlasy

Súťažné diela
CENY PRE HLASUJÚCICH

Hrajte o 500 €

HLASUJTE za najkrajší krb alebo pec
VYHRAJTE 500 € a plný kôš iných zaujímavých cien!
Každý, kto sa zúčastní hlasovania získa brožúrku Chcete ušetriť za drevo? ZDARMA
a navyše ak sa zaregistruje do súťaže,tak sa zúčastní žrebovania o hodnotné ceny:

1. cena

500 € ZĽAVA na materiál určený na stavbu krbu alebo pece,
ktoré si Váš kachliar zakúpi v J&R Inspire spol. s r.o.
Minimálna hodnota objednávky 3500 €.

2. cena – 10. cena

Darčekové balenie Fidibusov - ekologických podpaľačov od firmy BRUNNER.

11. cena – 20. cena

Ekologický čistič ATMOSFIRE, s ktorým si už nikdy
nepoškodíte sklo a tesnenie na svojom krbe.

Hlasovanie končí 31.12.2016 a žrebovanie sa uskutoční pri príležitosti osláv
20. výročia J&R Inspire spol. s r.o. podrobnejšie informácie na: www.inspire.sk

PODMIENKY SÚŤAŽEOrganizátorom súťaže je firma J&R Inspire spol. s r.o. Ďalej len organizátor súťaže.

Podmienky účasti
Súťaž je určená všetkým návštevníkov stránky J&R Inspire. Zo zlosovania budú vylúčení zamestnanci a rodinní príslušníci organizátora súťaže J&R Inspire spol. s r.o. Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba, ktorá dosiahla minimálnu vekovú hranicu 18 rokov.

Pravidlá súťaže
Výhercom sa stáva osoba, ktorá splnila podmienky súťaže a poskytla všetky údaje potrebné na riadnu a nezameniteľnú identifikáciu a bola za výhercu vyhlásená. Výherca bude o výhre informovaný mailom, resp. telefonicky. Ak bude mailom vyzvaný k prevzatiu ceny, resp. poskytnutiu dodatočných údajov potrebných na odovzdanie ceny a do 5 dní nebude na tento mail reagovať, cena prepadá v prospech organizátora súťaže.
Nárok na výhru zaniká v prípade, ak výherca poruší akúkoľvek povinnosť určenú všeobecnými alebo osobitnými podmienkami súťaže, alebo koná v rozpore s dobrými mravmi (poskytol nepravdivé údaje, získal výhru podvodným konaním a pod.), ak si výhru neprebral v stanovenej alebo dohodnutej lehote, ani o predĺženie tejto lehoty nepožiadal z ospravedlniteľných dôvodov.
Organizátor súťaže nezodpovedá za vady vzniknuté pri poštovej preprave počas doručenia výhry alebo v súvislosti s ňou. Prípadné nároky vzniknuté na základe vadného doručenia, resp. nedoručenia výhry, postupuje organizátor na výhercu.
Účasťou v súťaži účastník súhlasí s týmito všeobecnými ako aj osobitnými podmienkami súťaže.

Ochrana osobných údajov
Účastníci prihlásením sa do súťaží a splnením ich podmienok dávajú organizátorovi J&R Inspire spol. s r.o. svoj výslovný súhlas so spracovaním osobných údajov, ktorými sú poskytnuté identifikačné údaje účastníka súťaže (meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mail), ako aj so spracovaním údajov za účelom realizácie súťaže a odovzdania výhry.
Tieto osobné údaje môžu byť spracované pre účely realizácie súťaže, odovzdania výhry, a pre marketingové potreby. Účastník súťaže súhlasí s tým, aby J&R Inspire spol. s r.o. zaznamenala osobné údaje do písomnej alebo elektronickej formy, aby osobné údaje v písomnej aj elektronickej forme uchovávala pre marketingové účely. Účastník súťaží súhlasí a berie na vedomie, že jeho e-mailovú adresu môže organizátor poskytnúť obchodným partnerom súťaží a sponzorom za účelom rozposielania reklamných ponúk.
Súhlas so spracovaním osobných údajov je platný počas trvania súťaže a po ich skončení na čas odovzdania výhry a zistenia dodržania týchto a osobitných podmienok súťaží. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je neodvolateľný. J&R Inspire spol. s r.o. zodpovedá za bezpečnosť osobných údajov a dodržiavanie povinností podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch.

Výhra a výhody získané v súťaži nie sú právne vymáhateľné.
J&R Inspire spol. s r.o. si vyhradzuje pre prípad podozrenia z porušovania týchto a osobitných podmienok súťaží, najmä pre prípad získavania výhier v rozpore so všeobecnými a osobitnými podmienkami a dobrými mravmi, zneužívania mechanizmu a výhod súťaží, právo odmietnuť možnosť účasti v súťaži, ako aj právo výhercovi výhru neposkytnúť, a to aj so spätnou účinnosťou. J&R Inspire spol. s r.o. si vyhradzuje právo na úpravu všeobecných podmienok a pravidiel súťaží z dôvodov obchodných, zapríčinených treťou osobou alebo vyššou mocou.

Daňové povinnosti
Za splnenie prípadných daňových povinnosti je zodpovedný výherca, ktorý je povinný pri zdanení výhry postupovať v zmysle Zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z.